Uczucia niechciane…

Nie lubimy się bać i czuć strachu lub lęku.

Nie lubimy się złościć i czuć utraty kontroli na sobą lub poczucia winy po fakcie.

Nie lubimy się smucić i czuć bezradności spowodowanej utratą.

Lęk, złość i smutek to uczucia niechciane. Zabarwione konotacją „negatywnych” i takich, których nie chcemy czuć za każdą cenę i których najlepiej byłoby się pozbyć, na zawsze. Obok radości, wstrętu i zaskoczenia, strach, złość i smutek są emocjami podstawowymi i jako takie są częścią naszego wyposażenia biologicznego. Jesteśmy „zaprogramowani” na odczuwanie ich i od pierwszych miesięcy naszego życia jesteśmy już zdolni do odczuwania ich i wyrażania. Są naszym darem, a nie wadą. Emocje mają swoją funkcje fizjologiczną, psychologiczną i przystosowawczą. Strach i lęk alarmują nas o zagrożeniu, tym realnym lub wyimaginowanym.  Złość uaktywnia nas do obrony tego, co dla nas ważne. Smutek pozwala na reintegrację. W zależności od naszego wychowania może być tak, że niektóre z tych emocji są niemile widziane. Nauczyliśmy się je tłumić. Może tak być, że do niektórych mamy łatwiejszy dostęp, niż do innych. Może np. nie było nam wolno wyrażać złości, ale do smutku przyzwolenie było. W efekcie tego kiedy jest „pora” na złoszczenie się możemy zacząć płakać i odczuwać bezradność. Lub mogło być na odwrót, że
to smutek i płacz były „zakazane”, a na złość było przyzwolenie i dzisiaj mamy łatwiejszy dostęp do złości, a trudność w odczuwaniu smutku i zahamowane funkcje płaczu.

Stłumione zostały zapisane w naszym ciele w postaci chronicznych napięć mięśniowych, w sposobie naszego oddychania, postawie naszego ciała lub w objawach psychosomatycznych. Blokując jedne uczucia ograniczamy możliwość przeżywania innych. Nadal żyją w nas, stłumione, nie wyrażone, nie chciane, i okradają nas z energii życiowej, z odczuwania przyjemność, możliwości stawiana granic, wewnętrznego spokoju…

W cyklu trzech spotkań UCZUCIA NIECHCIANE – LĘK, ZŁOŚĆ I SMUTEK będziemy w bezpiecznych warunkach i każdy w swoim tempie eksplorować, doświadczać i torować drogę do odczuwania i wyrażania ich.

Będziemy sobie odpowiadać na pytania:
– czy mogę sobie pozwolić bać się przy kimś?
– czy mogę się otwarcie złościć?
– czy mogę płakać mając wsparcie?
– do którego uczucia mam łatwiejszy dostęp?
– czy każdą z tych emocji mogę wyrażać na bieżąco i z adekwatnym ładunkiem?

Korzyści z udziału w zajęciach:
– możliwość doświadczenia i wyrażania swoich uczuć
– możliwość przyjrzenia się własnym wzorcom emocjonalnym
– pogłębienie kontaktu z ciałem i swoimi uczuciami
– pogłębianie umiejętności odczytywania sygnałów z ciała
– bezpieczna przestrzeń na ekspresję siebie i swoich emocji

Więcej informacji o grupie: UCZUCIA NIECHCIANE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *