Uwalnianie napięć poprzez oddech met.BBTR.

Kiedyś, na skutek różnych wydarzeń, nasze ciała nauczyły się, że pewne naturalne reakcje stanowią zagrożenie. Celem pracy BBTR jest odwrócenie tego procesu, ponowne przywrócenie ciału jego naturalnych odruchów.

Najbliższe warsztaty: 7 lipca i 11 sierpnia
ZAPISY na 7 lipca: REZERWUJĘ!W CZYM POMAGA PRACA z oddechem met. BBTR:

– w zwiększaniu świadomości ciała i mechanizmów regulacji napięcia
– poprawianiu dostępu do emocji dla łatwiejszego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami dnia codziennego.
– uczeniu się, jak bez poczucia niepokoju i zagrożenia przeżywać i wyrażać złość, smutek, etc.

Stałym punktem programu zajęć jest sesja oddechowa w której
następuje proces świadomego uwalniania napięć z ciała i zwiększania pojemności emocjonalnej (rozumianej jako odwracanie procesu wypierania emocji) poprzez:
– odpowiedni oddech
– odwoływanie się do poczucia „felt sense”,
– odwoływanie się do zasobów w ciele
– wspieranie każdego rodzaju ekspresji,

PLAN WARSZTATU:

Zaczniemy od ugruntowującej rozgrzewki i ćwiczeń wprowadzających zagadnienia:

– felt sense,
– napięć i zasobów zgromadzonych w ciele,
– pasów napięcia.

Następnie przejdziemy do sesji oddechowej, prowadzonej w taki sposób, by świadomie, nie wchodząc w stan katharsis, rozpocząć proces uwalniania napięć z ciała.
Zakończymy ćwiczeniami domykającymi i integrującymi. Wszystko pod okiem dwójki certyfikowanych facylitatorów BBTR.

TERMINY:
– 7 lipca 2019, godz.16.00-20.00
– 11 sierpnia 2019, godz.16.00-20.00

MIEJSCE: Biała Droga 4/6, Kraków

CENA: 150 zł

Liczba miejsc ograniczona.

ZAPISY na 7 lipca: REZERWUJĘ!

WIĘCEJ O METODZIE:
System BBTR (Biodynamic Breath and Trauma Release) to autorska metoda pracy z ciałem – rozwijana od ponad 20 lat przez Gitena Tonkova – polegająca na stopniowym uwalnianiu napięć w ciele bez wchodzenia w stan katharsis.
Integruje wiele technik – m.in. somatic experiencing Petera Levine’a, pasy napięcia i struktury charakteru Wilhelma Reicha, pracę z drżeniami neurogenicznymi, połączony oddech, taniec swobodny, medytacje aktywne.

Często trudne doświadczenia powodują zakotwiczenie, utknięcie w jednym stanie. W pracy metodą BBTR koncentrujemy się na rozwijaniu swojego poczucia felt sense. Używany m.in przez Petera Levine’a termin felt sense oznacza koncentrowanie się na fizycznym aspekcie doznań i komunikatów (w tym emocji) wysyłanych i doświadczanych przez ciało. Dzięki rozwijaniu felt sense jesteśmy w stanie być z danym (nawet trudnym) doznaniem wystarczająco długo, by zauważyć zmienność i przepływ doznań. W metodzie BBTR facylitatorem tego procesu jest właśnie oddech.

PROWADZĄCY:

Mariusz Jazowski: coach, trener rozwoju osobistego, praktyk pracy z oddechem (Rebirthing Leonard Orr, Techniki Świadomego Oddychania dr Joy Manne), certyfikowany facylitator metody BBTR oraz Łagodnej Bio-Energetyki GBE. W trakcie szkolenia z Somatic Experiencing SE.

Natalia Bobrowska: certyfikowana facylitatorka metody BBTR, instruktorka jogi powięziowej yin, w trakcie szkolenia psychoterapii przez ciało w nurcie Core Energetics.

KONTAKT DO PROWADZĄCYCH: oddech.bbtr@gmail.com, 791 777 270