BIODANZA – warsztaty w Krakowie!

Praktykujący Biodanzę już od pierwszych zajęć zauważają przypływ witalności, lepsze czucie ciała, głębszy kontakt z drugim człowiekiem, poczucie harmonii i zadowolenia z życia…

„Bios” z greckiego oznacza życie, skupienie się reakcji ciała, czuciu i świadomości.
„Danza” oznacza naturalny ruch pełen ekspresji, powiązany z towarzyszącymi im emocjami.

Biodanza uczy otwartości, radości, budowania dobrych relacji oraz wyrażania emocji. Wzmacnia poczucie wartości i pewność siebie w kontakcie z drugim człowiem
Opiera się na osobistym, bezpośrednim doświadczeniu przeżywanym indywidualnie, w parach i w grupie

DLA KOGO JEST BIODANZA?
-Dla szukających ogólnej poprawy stanu psychicznego (witalności, poprawy humoru, większej żywotności)
-Dla chcących umocnić więzi międzyludzkie (funkcjonowanie w społeczności i grupie, pracy, rodzinie),
-Dla osób chcących zredukować poziom stresu i poprawić własną witalność.
-Może być nową formą pracy dla pedagogów, psychologów, terapeutów, edukatorów i osób profesjonalnie pracujących z ciałem.
-Dal osób chcących rozwijać się poprzez pracę z ciałem, głosem, emocjami.
-Dla pracujących nad poczuciem własnej wartości i poprawą samooceny.
-Chcących zwiększyć pewność siebie w kontaktach z drugim człowiekiem.
-Dla osób zmagających się z chorobami psychosomatycznymi.
-Dla wszystkich bez względu na wiek. W grupie będą zarówno kobiety jak i mężczyźni.

CELE PRACY MEDOTĄ BIODANZA:
– Pogłębienie świadomości i czucia ciała
– Poprawę kontaktów międzyludzkich,
– ekspresja niewerbalna (poprzez mowę ciała, ruch)
– poprawa humoru i ogólnego stanu psychicznego
– uwolnienie potencjału kreatywności (sprawczości) w życiu.
– dążenie do bycia sobą i życia w zgodzie z samym sobą

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REGULARNEGO ĆWICZENIA BIODANZY:
– lepsze czucie własnego ciała i odbiór samego siebie,
– łatwiejsze nawiązywanie nowych przyjaźni i tworzenie nowych możliwości oraz więzi afektywnych,
– poczucie zwiększonej witalności i „życia pełną piersią”,
– Zwiększenie wrażliwości na język mowy ciała,
– dobry humor, zwiększenie żywotności
– ruch i dotlenienie organizmu

JAK WYGLĄDAJĄ WARSZTATY BIODANZY?
Zajęcia prowadzone są przez Certyfikowanego nauczyciela, który pełni rolę facylitatora, według metodologii B”iodanzy Systemu Rolando Toro”. Narzędziami są trzy współgrającym ze sobą elementy:
-Ruch
-Muzyka
-Spotkanie w grupie.

Prowadzący, przeprowadza uczestników przez szereg specjalnie dobranych ćwiczeń, w dwugodzinnych sesjach nazywanych “VIVENCIA”. Stopniowo, w bezpiecznej atmosferze, rozgrzewamy się i przechodzimy z głowy do ciała. Prowadzący steruje procesem tak, aby każdy z uczestników czuł się dobrze i bezpiecznie..

Ćwiczenia te, powodują zmiany zarówno na poziomie fizjologicznym jak i psychologicznym, dzięki progresywnemu bodźcowaniu elementów (linii vivenci) takich jak:
– witalność -siła życiowa, energia do stawiania czoła światu
– emocjonalność i uczuciowość -zdolność do przeżywania emocji,przynależność do rodzaju ludzkiego
– seksualność -jako zdolność do odczuwania pragnień i przyjemności,
– kreatywność -pomysłowość i sprawczość w życiowych działaniach
– transcendencja – rozumiana jako zdolność wyjścia poza własne ego.

MIEJSCE I GODZINA WARSZTATÓW:
Kraków
10 marca 2019, godz.10.00 – 17.30
11 maja 2019, godz.10.00-17.30

W czasie warsztatu jest przerwa obiadowa.

Koszt pojedynczych warsztatów:
235 PLN – dla osób po poprzednim warsztacie
255 PLN – zniżka przy rezerwacji do 28 lutego  2019
285 PLN – cena regularna

W pakiecie:
Najlepsze efekty osiągamy pracując regularnie.
Zapraszamy na kolejne warsztaty BIODANZY w Krakowie: 10 marca i 11 maja.

KOSZT REZERWACJI 2 WARSZTATÓW W PAKIECIE: 435 zł

Zapisy: REZERWUJĘ!

Pytania: kontakt@jalla.pl

OGÓLNY PLAN WARSZTATU:
– zapoznanie i wprowadzenie teoretyczne do systemu Biodanza. Omówienie pojęć charakterystycznych dla systemu pracy.
– część pierwsza ćwiczeniowa -wejście w vivencję (1,5-2h)
– przerwa obiadowa
– część druga teoretyczna
– część druga ćwiczeniowa -vivencia (ok 1,5- 2h)
– zakończenie, rozmowa końcowa w kregu.

Prowadząca:
Agnieszka Sut: Certyfikowana Trenerka Biodanzy Systemu Rolando Toro. Najbardziej znany trener tej metody w Polsce.
Agnieszka przylatuje do Krakowa specjalnie z Włoch, aby zapoznać nas z Biodanzą i poszerzyć grono ludzi zainteresowanych ruchem, jako metodą rozwojową. Na codzień prowadzi zajęcia w północnych Włoszech, i cykliczne warsztaty w północnej Polsce. (www.biodanza.com.pl). Współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Sopocie, gdzie prowadzi zajęcia biodanzy dla seniorów.

Agnieszka o metodzie:
„Biodanza to najlepszy ze znanych mi systemów, który daje tak spektakularne efekty w samorozwoju, prawdziwym odzyskaniu i pogłębieniu kontaktu z samym sobą, z osobami dookoła nas i otaczającym nas światem. Odpręża, relaksuje, dostarcza radości, pobudza instynkty, pozwala wejść w głęboki kontakt z naszymi emocjami, wzmacnia i pozwala na nowo odkryć więzi, które łączą nas z ludźmi, otwiera nowe możliwości na piękne i kreatywne życie.”

Warsztat Biodanzy z Agnieszką to również doskonały sposób na poznanie nowej metody pracy i poszerzenie kompetencji dla terapeutów, psychologów, edukatorów czy pedagogów specjalnych.

Biodanza została stworzona w latach 60- tych przez prof. Rolando Toro Aranedę (1924-2010) psychologa i antropologa. To człon dwóch wyrazów: „bios” z greckiego życie„danza” rozumiana jako naturalny ruch pełen ekspresji. Więcej informacji na stronie: www.biodanza.com.pl

Zapisy na warsztaty: ZAPISY

PRZECIWWSKAZANIA:
W zajęciach Biodanzy może uczestniczyć każdy bez względu na wiek, płeć, zdolności ruchowe i stan zdrowia.
Prosimy jednak o informację w przypadku: zażywania leków psychotropowych, nałogów w trakcie leczenia, problemów z sercem i ciśnieniem, słabowidzenia (niewidomi), poważnych operacji czy amputacji które odbyły się w przeciągu ostatniego roku.

Biodanza może być również uzupełnieniem terapii (za zgodą terapeuty). Sama Biodanza nie zajmuje się analizowaniem problemów ale proponuje pozytywne rozwiązania. Faktem jest, że pozytywne bodźcowanie powoduje, iż organizm sam przystosowuje się do tego zdrowego stanu. Dlatego charakterystyczne dla pracy Biodanzą jest stałe powtarzanie zdrowych, pozytywnych sytuacji.

#biodanza #biodanzapolska #jalla #pracazciałem #ruch #rozwójosobisty