CYKL WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH met. choreoterapii

CHOREOTERAPIA
z Marzeną Śniarowską – Tlatlik

Najbliższy warsztat: EMOCJE 13 kwietnia
Zapisy: REZERWUJĘ!

Terminy cyklu:
9 lutego (sobota),
10 lutego (niedziela) ,
13 kwietnia (sobota),
14 kwietnia (niedziela)
11 maja (sobota)
12 maja (niedziela)
2 czerwca (niedziela)

Choreoterapia to forma pracy nad poszerzeniem świadomości samego siebie, na różnych poziomach naszego funkcjonowania (sfera ciała, psychiki i ducha).

Jest to metoda pracy z ciałem poprzez ruch. Ruch, w znaczeniu gestu, postawy ciała, tańca intuicyjnego i swobodnego poruszania się wg naturalnych impulsów ciała.

W działaniach choreoterapeutycznych nie jest potrzebny żaden specjalny talent do tańca czy też dobra kondycja.

Istotny jest ruch, który oznacza i wyraża życie. Wszystko, co żywe, jest w ruchu. Nasze ruchy składają się na nasz osobisty, niepowtarzalny taniec

Jest to metoda rozwojowa i terapeutyczna, w której rozwiązujemy zarówno problemy natury cielesnej: napięcia, sztywności, bóle, przewlekłe zmęczenie, somatyzacje, trudności w ekspresji, jak i psychicznej: trudne emocje, niekorzystne nawyki reagowania, zahamowania w wyrażaniu siebie, swoich granic i swoich pragnień.

DLA KOGO?

Zajęcia są najbardziej przydatne osobom, które:
1. są odcięte od swego ciała, nie potrafią go czuć i doświadczać siebie/emocji poprzez ciało,
2. utraciły dobry kontakt z ciałem i chcą go odzyskać.
3. szukają drogi do swojej żywotności i radości życia
4. poszukują inspirującej formy rozwoju
5. doświadczają napięć, sztywności, somatyzacji,
6. chcą uruchomić swoją ekspresję, spontaniczność i kreatywność

Warsztaty składają się z krótkiej części teoretycznej – ok 1h.
Pozostały czas to różnorodne propozycje pracy rozwojowej w ruchu.

Każdy warsztat trwa 8 godzin dydaktycznych/terapeutycznych czyli 6 zegarowych od 10.00- 16.00.
Długość przerwy jest ustalana z uczestnikami na miejscu.

Po każdym warsztacie chętni uczestnicy otrzymują certyfikaty.

PROGRAM:

9 lutego
ŚWIADOMOŚĆ/TOŻSAMOŚĆ – taniec z własnym „ja”: świadomość siebie, rozwój osobisty poprzez świadomy kontakt z ciałem i ruch, przyzwolenie na otwarte spotkanie z sobą

10 lutego
RELACJE – przestrzenie kontaktu: świadomość siebie w relacji, doświadczanie bliskości, wyznaczanie granic, budowanie komunikacji

13 kwietnia
EMOCJE – energia życia: poszerzanie świadomości własnych uczuć, bezpieczna ekspresja, radzenie sobie z emocjami.
Zapisy na warsztat: REZERWUJĘ!

14 kwietnia
METAMORFOZY – „taniec jako medium zmiany”: świadomość własnych celów, realizacja marzeń, poszukiwanie nowych dróg.
Zapisy: REZERWUJĘ!

11 maja
PSYCHOLOGICZNE JAKOŚCI ŻYWIOŁÓW – taniec z ogniem, powietrzem, ziemią i wodą. Każdy żywioł przynosi nową jakość psychologiczną i wiedzę o sobie samym oraz dużo radości i energii. Zapisy: REZERWUJĘ

12 maja
DOŚWIADCZENIE DUCHOWOŚCI W TAŃCU – taniec ze sprzymierzeńcem, przewodnikiem: doświadczenie kruchości, nietrwałości, poszukiwanie własnych sensów.

2 czerwca
PRACA ZE SKRYPTEM ŻYCIOWYM

Będzie możliwość kontynuowania pracy w grupie terapeutycznej po zakończeniu cyklu.

Jesienią ruszy szkolenie choreoterapii, na które będą w pierwszej kolejności zaproszone będą uczestniczki i uczestnicy cyklu rozwojowego.

Cały cykl obejmuje 48 godzin terapeutycznych/dydaktycznych , czyli 36 godzin zegarowych

Koszt:
Pojedynczy warsztat: 360 zł
Zapisy na dwa warsztaty (cały weekend): 700 zł

Zapisy na warsztat EMOCJE 13 kwietnia: REZERWUJĘ!

Zapisy na warsztat METAMORFOZY 14 kwietnia: REZERWUJĘ!

Pytania: kontakt@jalla.pl

Miejsce: Kraków, sala przy ulicy ul.Długiej 17a

Prowadząca:

Dr Marzena Śniarowska – Tlatlik: certyfikowana choreoterapeutka – terapeutka tańcem TT (PSCh-PTT), DMT Training – Program ADTA, superwizor TT. Członek założyciel, pedagog i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT. Od 20 lat prowadzi wykłady, zajęcia grupowe i warsztaty w zakresie choreoterapii w kraju I zagranicą . Nauczyciel akademicki z 20 letnim stażem. Autorka wielu publikacji w tej dziedzinie. Psycholog praktyk, psychoterapeutka Gestalt (EAGT, Forge, PTPG,) i trener Gestalt (FORGE)