CYKL WARSZTATÓW WEEKENDOWYCH met. choreoterapii

CHOREOTERAPIA
z Marzeną Śniarowską – Tlatlik

Zapisy: REZERWUJĘ!

Terminy cyklu:
9 lutego (sobota),
10 lutego (niedziela) ,
31 marca (niedziela) ,
13 kwietnia (sobota),
14 kwietnia (niedziela)
11 maja (sobota)

+ 12 maja (niedziela) – warsztat dodatkowy

Choreoterapia to forma pracy nad poszerzeniem świadomości samego siebie, na różnych poziomach naszego funkcjonowania (sfera ciała, psychiki i ducha).

Jest to metoda pracy z ciałem poprzez ruch. Ruch, w znaczeniu gestu, postawy ciała, tańca intuicyjnego i swobodnego poruszania się wg naturalnych impulsów ciała.

W działaniach choreoterapeutycznych nie jest potrzebny żaden specjalny talent do tańca czy też dobra kondycja.

Istotny jest ruch, który oznacza i wyraża życie. Wszystko, co żywe, jest w ruchu. Nasze ruchy składają się na nasz osobisty, niepowtarzalny taniec

Jest to metoda rozwojowa i terapeutyczna, w której rozwiązujemy zarówno problemy natury cielesnej: napięcia, sztywności, bóle, przewlekłe zmęczenie, somatyzacje, trudności w ekspresji, jak i psychicznej: trudne emocje, niekorzystne nawyki reagowania, zahamowania w wyrażaniu siebie, swoich granic i swoich pragnień.

DLA KOGO?

Zajęcia są najbardziej przydatne osobom, które:
1. są odcięte od swego ciała, nie potrafią go czuć i doświadczać siebie/emocji poprzez ciało,
2. utraciły dobry kontakt z ciałem i chcą go odzyskać.
3. szukają drogi do swojej żywotności i radości życia
4. poszukują inspirującej formy rozwoju
5. doświadczają napięć, sztywności, somatyzacji,
6. chcą uruchomić swoją ekspresję, spontaniczność i kreatywność

Warsztaty składają się z krótkiej części teoretycznej – ok 1h.
Pozostały czas to różnorodne propozycje pracy rozwojowej w ruchu.

Każdy warsztat trwa 8 godzin dydaktycznych/terapeutycznych czyli 6 zegarowych od 10.15 – 16.15.
Długość przerwy jest ustalana z uczestnikami na miejscu.

Po każdym warsztacie chętni uczestnicy otrzymują certyfikaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:

9 lutego
ŚWIADOMOŚĆ/TOŻSAMOŚĆ – taniec z własnym „ja”: świadomość siebie, rozwój osobisty poprzez świadomy kontakt z ciałem i ruch, przyzwolenie na otwarte spotkanie z sobą
Zapisy na warsztat 9 lutego: REZERWUJĘ!

10 lutego
RELACJE – przestrzenie kontaktu: świadomość siebie w relacji, doświadczanie bliskości, wyznaczanie granic, budowanie komunikacji
Zapisy na warsztat 10 lutego: REZERWUJĘ!

31 marca
EMOCJE – energia życia: poszerzanie świadomości własnych uczuć, bezpieczna ekspresja, radzenie sobie z emocjami.

13 kwietnia
METAMORFOZY – „taniec jako medium zmiany”: świadomość własnych celów, realizacja marzeń, poszukiwanie nowych dróg.

14 kwietnia
PSYCHOLOGICZNE JAKOŚCI ŻYWIOŁÓW – taniec z ogniem, powietrzem, ziemią i wodą. Każdy żywioł przynosi nową jakość psychologiczną i wiedzę o sobie samym oraz dużo radości i energii.

11 maja
DOŚWIADCZENIE DUCHOWOŚCI W TAŃCU – taniec ze sprzymierzeńcem, przewodnikiem: doświadczenie kruchości, nietrwałości, poszukiwanie własnych sensów. Zakończenie cyklu.

12 maja
WARSZTAT DODATKOWY dla zaawansowanych

Będzie możliwość kontynuowania pracy w grupie terapeutycznej po zakończeniu cyklu.

Jesienią ruszy szkolenie choreoterapii, na które będą w pierwszej kolejności zaproszone będą uczestniczki i uczestnicy cyklu rozwojowego.

Cały cykl obejmuje 48 godzin terapeutycznych/dydaktycznych , czyli 36 godzin zegarowych

Koszt:
Cały cykl 6 warsztatów: 1890 zł (315 zł za każdy warsztat)

Zapisy na cykl warsztatów: REZERWUJĘ!

Istnieje możliwość płatności w ratach. Pierwsza rata – 300 zł (przy rezerwacji miejsca)

Pojedynczy warsztat: 360 zł

Zapisy na warsztat 9 lutego: REZERWUJĘ!
Zapisy na warsztat 10 lutego: REZERWUJĘ!

Pytania: kontakt@jalla.pl

Miejsce: Kraków, ul.Biała Droga 4/6
(jeśli liczba uczestników będzie większa niż możliwości sali zorganizowana będzie większa sala w innej lokalizacji)

Prowadząca:

Dr Marzena Śniarowska – Tlatlik: certyfikowana choreoterapeutka – terapeutka tańcem TT (PSCh-PTT), DMT Training – Program ADTA, superwizor TT. Członek założyciel, pedagog i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT. Od 20 lat prowadzi wykłady, zajęcia grupowe i warsztaty w zakresie choreoterapii w kraju I zagranicą . Nauczyciel akademicki z 20 letnim stażem. Autorka wielu publikacji w tej dziedzinie. Psycholog praktyk, psychoterapeutka Gestalt (EAGT, Forge, PTPG,) i trener Gestalt (FORGE)