SZKOLENIE METODYCZNE z CHOREOTERAPII

SZKOLENIE METODYCZNE W ZAKRESIE TERAPII TAŃCEM – START: październik 2019

ZAPISY TRWAJĄ

 POSIADAMY REKOMENDACJĘ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CHOREOTERAPII

 • Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć choreoterapeutycznych, posiadających doświadczenie we własnym rozwoju i terapii metodą pracy z ruchem
 • Obejmuje 10 spotkań, każde po 7 godzin (70 godzin dydaktycznych, potwierdzonych szczegółowym certyfikatem uczestnictwa).
 • Zajęcia są zebrane w dwudniowe bloki weekendowe ( 5 weekendów)
 • Szkolenie nie stanowi propozycji terapeutycznej, służy poszerzeniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności, stąd konieczne jest uzupełnienie doświadczenia w rozwoju osobistym metodą terapii tańcem.
 • Struktury i zasady obowiązujące na warsztatach tematycznych będą analizowane w trakcie kursu.

TERMINY:

 • 26-27 października 2019
 • 14-15 grudnia 2019
 • 8-9 lutego 2020
 • 14-15 marca 2020
 • 18 -19 kwietnia 2020

PROGRAM:

 • Psychologiczne podstawy pracy z grupą terapii tańcem (zagadnienia procesu grupowego)
 • Podstawowe podejścia w terapii tańcem
 • Indywidualne i grupowe cele działań choreoterapeutycznch
 • Podstawowe zasady i techniki dotyczące pracy z ciałem w psychoterapii (świadomość ciała, podstawy obserwacji i analizy, struktury charakterologiczno-mięśniowej i ruchu)
 • Etyka a choreoterapia
 • Dobór muzyki i struktur do zajęć
 • Budowanie własnego stylu prowadzenia grupy
 • Tworzenie scenariusza zajęć oraz prowadzenie grupy wraz z oceną superwizyjną.
 • Własne improwizacje

PROWADZI:

Dr Marzena Śniarowska – Tlatlik: certyfikowana choreoterapeutka – terapeutka tańcem TT (PSCh-PTT), DMT Training – Program ADTA, superwizor TT. Członek założyciel, pedagog i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT. Od 20 lat prowadzi wykłady, zajęcia grupowe i warsztaty w zakresie choreoterapii w kraju I zagranicą . Nauczyciel akademicki z 20 letnim stażem. Autorka wielu publikacji w tej dziedzinie. Psycholog praktyk, psychoterapeutka Gestalt (EAGT, Forge, PTPG,) i trener Gestalt (FORGE)

INWESTYCJA:

 • Przy opłacie w dwóch ratach: 3400 zł
  1 rata – 1000 zł  przed rozpoczęciem
  2 rata  – 2400 zł w nowym roku (do 30 stycznia)
 • Przy opłatach co spotkanie: 3600 zł

1 rata przy zapisach – 720 zł,
2 rata na miesiąc przed 1 zjazdem – 720 zł
3 rata na tydzień przed 2 zjazdem – 720 zł
4 rata na tydzień przed 3 zjazdem – 720 zł
5 rata na tydzień przed 4 zjazdem – 720 zł
6 rata na tydzień przed 5 zjazdem – 720 zł

WAŻNE:
Aby rozpocząć szkolenie konieczna jest potwierdzona zaświadczeniem praktyka własna z zakresu choreoterapii. Jeśli nie posiadasz odpowiedniej ilości godzin praktyki własnej, a chcesz rozpocząć szkolenie, prosimy o kontakt mailowy).  Każdy wniosek rozpatrzymy indywidualnie.

ZAPISY:  kontakt@jalla.pl

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje od prowadzącej szkolenie proszę o kontakt mailowy na: marzka@life.pl

UPRAWNIENIA I DALSZA DROGA ROZWOJU:
Kurs  stanowi część (potwierdzonego certyfikatem ) doświadczenia w ramach przygotowania do wszczęcia procesu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu Choreoterapii , dla osób chcących wykonywać zawód terapeuty tańcem,  daje opisaną powyżej wiedzę i umiejętności wg standardów PSCh, nie jest jednak kursem zawodowym, a więc nie daje tytułu ani dyplomu choreoterapeuty, tytuł ów przysługuje osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, wykraczające poza doświadczenia z 70 godzin pracy w ramach szkolenia. Szczegółowe informacje dotyczące standardów zawodowych dla terapeutów tańcem i psychoterapeutów tańcem oraz instruktorów tańca terapeutycznego na stronie PSCh.

Certyfikat udziału w szkoleniu metodycznym w zakresie terapii tańcem, może stanowić część potwierdzonego przygotowania w ramach każdej z wymienionych specjalności.

Szkolenie jest jednakże przeznaczone też dla osób nie pragnących ubiegać się o certyfikat zawodowy choreoterapeuty, a więc dla psychologów, pedagogów, opiekunów prowadzących zajęcia z dziećmi , młodzieżą i dorosłymi, dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarzy i artystów, którym przygotowanie merytoryczne z choreoterapii może być przydatne w ramach wykonywanego zawodu, poszerzając paletę umiejętności.

W przypadku gdy liczba uczestników będzie większa niż 14 zostaną zorganizowane dodatkowe 1- dniowe zajęcia w celu przeprowadzenia zajęć pokazowych koniecznych do zaliczenia szkolenia. Dodatkowy dzień będzie płatny i godziny wliczą się do zaświadczenia i godzin superwizyjnych potrzebnych do otrzymania certyfikatu.
Termin zostanie ustalony wspólnie z grupę.